Damüls | Zum Hohen Freschen - langer Rundweg

HardLong Distance Hiking

Portlaalp - Gävisalp - Matonajöchle - Freschenhaus - Hoher Freschen - Vordermellenalpe - Sünsalpe - Portlaalp

Show more

 • Damüls | Zum Hohen Freschen - langer Rundweg

 • Settings

  • HardLevel
  • 510 mDuration
  • 18,7 kmDistance
  • 2004 mMax. Altitude
  • 1048 mMeter up
  • 1048 mMeter down